Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

REKRUTACJA DO KLASY I  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie informuje o zapisach do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

W  dniach od  20.02.2024r. do 07.03.2024r.  trwa  rekrutacja do klas pierwszych     Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie.

Komplet dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej  www.sp1olszyna.pl .

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. Komplet dokumentów można złożyć  w sekretariacie szkoły – Olszyna, ul Wolności 17b lub przesłać na adres  e-mailowy sp1olszyna@interia.pl .

Informacja telefoniczna: 75 72 12 262; 797476813

 

Komplet  dokumentów:

  1. Wniosek zapisu dziecka do szkoły; WNIOSEK- o przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie
  2. Dodatkowe informacje; REKRUTACJA -dodatkowe informacje o dziecku
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; REKRUTACJA -informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Oświadczenie wizerunek ogólny; oswiadczenie_wizerunek_ogolny
  5. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły; oswiadczenie-woli SP1Olszyna

 

 

 

 

1 878 wyświetleń
02 lutego 2022r.