Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
„Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna”, to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności na rynku pracy u uczniów objętych wsparciem. Dzięki realizacji projektu zniwelowane zostaną również deficyty wśród uczniów z SPE, poprzez realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych. Projekt jest realizowany w terminie od 03.01.2022-31.12.2022r. Efektem realizowanego projektu będzie wzrost wiedzy i kompetencji kluczowych u 110 uczniów szkoły objętych wsparciem.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dodatkowe i specjalistyczne dla
uczniów:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – 2 grupy,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego – 2 grupy,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego – 1 grupa,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – 2 grupy,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki – 2 grupy,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii – 1 grupa,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 grupy,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne – 1 grupa

oraz wyjazdy edukacyjne:

 • Wycieczka edukacyjna do Rudaw Janowickich – realizacja ścieżki edukacyjnej
 • w poszukiwaniu sokoła wędrownego – 2 grupy x 40 uczestników;
 • Wyjazd edukacyjny do Hydropolis – 2 grupy x 46 uczestników.
403 wyświetleń
26 maja 2022r.