Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
W Światowym Dniu Wody mamy zaszczyt ogłosić, że zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „SZKOŁY MÓWIĄ – STOP SUSZY!”, ogłoszonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” . Pracą konkursową było nagranie filmu krótkometrażowego z przebiegu lekcji na temat suszy na podstawie udostępnionych przez Organizatora scenariuszy.
Na stronie organizatora konkursu czytamy: „(…) Propagowanie odpowiednich postaw społecznych, prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie oszczędzania wody, czy przeciwdziałania skutkom suszy jest kluczowym działaniem szkół. Dlatego serdecznie dziękujemy i gratulujemy nagrodzonym!  (…) Jurorzy stanęli przed trudnym zadaniem, gdyż poziom nadesłanych prac konkursowych był wysoki i bardzo wyrównany (…)”

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć, które wzniosły nas na ogólnopolskie podium.

380 wyświetleń
22 marca 2022r.