Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

W naszej świetlicy szkolnej dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Uczniowie zdefiniowali  pojęcie tolerancji w kontekście osób niepełnosprawnych, obcokrajowców, a także osób innego wyznania, kultury i koloru skóry. Pomimo różnic dzieci dostrzegły też podobieństwa łączące wszystkich ludzi na świecie.
Na zakończenie uczniowie podzieleni na grupy,  wykonali pracę plastyczną , w której każdy na swój sposób, miał za zadanie pokolorować wybraną część rysunku🖼🖌🎨

 

    

288 wyświetleń
16 listopada 2021r.