Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

14 września uczestniczyliśmy w zajęciach,  które odbyły się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie, gdzie trwają prace konserwatorskie. Grupa doświadczonych konserwatorów opowiedziała nam o zawodzie konserwatora zabytków oraz pracach konserwatorskich,  które prowadzone są w tym kościele.

Mogliśmy podziwiać część pięknie odnowionych drewnianych kasetonów sufitowych, przedstawiających postacie biblijne i ornamenty roślinne, zobaczyliśmy też narzędzia  i materiały,  którymi w swojej pracy posługują się konserwatorzy.

Ważną ciekawostką dla nas wszystkich jest to, że drewniany sufit kasetonowy Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie, jest perełką architektoniczną nie tylko naszego regionu, ale całej Europy.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Bogusławowi Wolańskiemu za umożliwienie udziału w ciekawych zajęciach.

290 wyświetleń
16 września 2021r.