Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Dziś nasi najmłodsi uczniowie (jako pierwsi) wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ogólnopolskiego Programu „Aktywni Błękitni– szkoła przyjazna wodzie”, którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie . Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy uczniów oraz wyrobienie  poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Zajęcia edukacyjne dotyczyły m.in. racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz sposobów jej oszczędzania . Nasi uczniowie wykonali wspaniałe plakaty, zachęcające do oszczędzania wody i wyjaśniające, czym jest susza. Z kolei uczniowie klas starszych poznali bardziej złożone zagadnienia związane z gospodarką wodną, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę. Program potrwa do czerwca, a spełnienie przez naszą Szkołę kryteriów Szkoły promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z  zasobów wodnych zostanie nagrodzone CERTYFIKATEM. Wyruszyliśmy więc na spotkanie wielkiej przygody z WODĄ!

Pliki do pobrania

165 wyświetleń
01 grudnia 2022r.