Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

W obliczu istniejących potrzeb w zakresie wsparcia psychologicznego zachęcamy nauczycieli, uczniów i ich rodziców do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem – czytaj więcej

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.
W ramach Programu zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:
•pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,
•rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.),
•pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,
•radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,
•pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,
•wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,
•wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych,
•pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej.  Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części.

W imieniu UKSW- Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (organizatora) SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kalendarium szkoleń – czytaj więcej

173 wyświetleń
23 listopada 2022r.