Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

W dniu 07.12. 2023 Z-ca Kierownika Wydziału Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Damiana Fedczak odwiedziła uczniów klas I-III i przeprowadziła zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie dzieciom celowości segregacji odpadów. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności segregacji odpadów, poznali proces recyklingu i zrozumieli potrzebę dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów. Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowymi upominkami.

38 wyświetleń
08 grudnia 2023r.