Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
Za nami obchody Światowego Dnia Wody, święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  W naszej szkole, w ramach akcji  Światowy Dzień Wody z PAH, odbył się cykl zajęć poświęconych tematyce wodnej.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  zajęciach  poruszających problematykę związaną z wodą. Obejmowały one m.in. projekcje filmów, tematyczne prace plastyczne, doświadczenia związane z wodą, dyskusje na temat wody oraz  sposobów jej oszczędzania. Uczniowie klas VIII uczestniczyli w wodnej grze terenowej, której zwieńczeniem było zwiedzanie Oczyszczalni ścieków w Olszynie. Odbył się również apel podsumowujący z prezentacją multimedialną na temat wody, przygotowaną przez uczniów koła biologiczno – chemicznego (wraz z wynikami badań stanu ekologicznego Olszówki),  przedstawienie o wodzie przygotowane przez uczniów klasy IIIb oraz występ uczniów koła muzycznego.
Tegoroczne obchody Święta Wody  i związane z nimi działania utrwaliły naszą wiedzę o wodzie, jej właściwościach i znaczeniu oraz o tym, jak działa pomoc humanitarna w czasach światowego kryzysu wodnego.
Wystąpienie prelegenta- przedstawiciela PSSE w Lubaniu, na temat wody w gminie Olszyna, utwierdziło nas w przekonaniu, że nasza woda jest systematycznie badana i jak najbardziej zdatna do picia.
DZIĘKUJEMY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu oraz ZGiUK-owi w Olszynie za współpracę, a PAH i RZGW we Wrocławiu za wsparcie merytoryczne działań dotyczących problemu wody!
137 wyświetleń
23 marca 2023r.