Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie


Chcąc uczcić pamięć o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność, troszczyli się o zapewnienie nam bezpiecznego i godnego życia, planujemy:
– przygotować gazetkę poświęconą ważnym listopadowym wydarzeniom- „SZKOŁA PAMIĘTA”,
– odwiedzić lokalne miejsca pamięci i poznać związaną z nimi historię,
– uporządkować bezimienne i opuszczone groby na lokalnym cmentarzu,
– zapalić znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły, którzy tworzyli historię naszej szkoły,
– przygotować galerię pamiątek po prababciach i pradziadkach- „BY PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINĘŁA”,
– przeprowadzić i udokumentować wywiad z Kombatantem,
– zorganizować spotkanie z pasjonatami lokalnej historii,
– zorganizować wycieczkę „Śladami olszyńskich zabytków”- odsłona druga,
– przygotować wystawę prac plastycznych „W HOŁDZIE POLAKOM, KTÓRZY WALCZYLI O NASZĄ WOLNOŚĆ”.

317 wyświetleń
28 października 2021r.