Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Prosimy Rodziców /Opiekunów prawnych uczniów klas I – III, którzy w roku szkolnym 2022/23 będą uczęszczali do świetlicy szkolnej, o pobranie KARTY ZAPISU DZIECKA, wypełnienie jej  i dostarczenie do wychowawców klas do dnia  15 września 2022 r.

Przypominamy, że do świetlicy może uczęszczać tylko dziecko Rodziców/ Opiekunów prawnych pracujących.

 

 

 

Pliki do pobrania

211 wyświetleń
01 września 2022r.