Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

💁🗓️20 listopada minęła trzydziesta trzecia rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. 🗓️ 21 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.🤗
💙 🥳 Chcąc upamiętnić te dwa ważne wydarzenia w ramach zajęć świetlicowych wzięliśmy udział w warsztatach poświęconych tematyce praw i obowiązków dziecka.💥
💪MAMY MOC PRAWORZĄDNOŚCI‼️
190 wyświetleń
25 listopada 2022r.