Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
Dziś (22 marca) SZKOLNI PRZYJACIELE EKOLOGII zaprosili nas do obchodów  Światowego Dnia Wody. 
 To święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma zwrócić uwagę na postępujący kryzys wodny na świecie.
W naszej szkole, w ramach akcji Akcja Światowy Dzień Wody z PAH, odbył się cykl zajęć poświęconych tematyce wodnej. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii to: „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”. Uczniowie wzięli udział w lekcji edukacyjnej na temat wód podziemnych. Spotkanie odbyło się na platformie Ms Teams. W każdej z klasie zostały przeprowadzone zajęcia na temat roli i znaczenia wody w przyrodzie. Klasy wykonały plakaty na temat: ,,Woda źródłem życia”. Prace zostały umieszczone na drzwiach sal lekcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy edukacyjne „Woda wokół nas” i „”Valuing Water-ceniąc wodę” oraz  quiz na temat wody „ Wodny quiz”.  Dziś na każdego ucznia czekały też kramiki z wodą. Nikogo jednak nie trzeba było przekonywać, że wodę trzeba pić ZAWSZE.
519 wyświetleń
r.