Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

„Standardy ochrony małoletnich”, to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie. Procedur,  które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka/ucznia). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.  W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich.
  2. Wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną.
  3. Podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego.
  4. Małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi oraz rówieśnikami.
  5. Małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności  o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH SP1

 

Pliki do pobrania

25 wyświetleń
06 marca 2024r.