Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy  w Lubaniu, pana Włodzimierza Chupkę. Podczas zajęć, z wykorzystaniem  określonych narzędzi, dokonali wieloaspektowej oceny swoich predyspozycji zawodowych.

Dziękujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy  w Lubaniu za owocną współpracę w zakresie realizacji zadań Szkolnego  Programu Doradztwa Zawodowego.

 

89 wyświetleń
05 czerwca 2023r.