Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
Wykorzystując nowoczesne zdobycze techniki i osiągnięcia nauki, rozpoczęliśmy zajęcia z zastosowaniem druku 3D oraz wirtualnego laboratorium chemicznego „EMPIRIUSZ”. Na zajęciach informatyki uczniowie poznali podstawowe zasady obsługi  sprzętu oraz jego oprogramowanie.
Tym, którzy jeszcze nie wiedzą lub nie pamiętają przypominamy, że sprzęt został zakupiony w ramach udziału naszej szkoły w Programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów. Nasza szkoła otrzymała również:
– mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
– sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć,
– stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
-Zestaw Lego Education SPIKE.
Nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne pomagają w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych naszych uczniów oraz uczą ich samodzielnego i krytycznego myślenia.

 

140 wyświetleń
07 listopada 2022r.