Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  w Olszynie  informuje, że do dnia 09.09.2022r. przyjmuje zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych na obiady dla uczniów.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie chęci korzystania przez dzieci z obiadów szkolnych. Zapisów można dokonywać  u wychowawców klas.

Wysokość odpłatności za posiłki zostanie ustalona w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i podana Państwu do wiadomości.

Grażyna Petruch

217 wyświetleń
01 września 2022r.