Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
RAZEM możemy wszystko!
Finał Dolnośląski Sztafetowych Biegów Przełajowych i Bieg Sprawnego Dolnoślązaczka za nami. Czas więc na podziękowania. Dziękuję nauczycielom wychowania fizycznego naszej szkoły za organizację i przygotowanie tej ogromnej imprezy sportowej. Szczególne podziękowania składam przewodniczącej Rady Rodziców Pani Beacie Lisowskiej, która podjęła się zadania i zainspirowała rodziców do działania. Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę. Dziękuję pracownikom szkoły – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękuję uczniom klas VIII naszej szkoły za pomoc i zaangażowanie podczas biegów. Naprawdę, razem możemy wszystko.
Dyrektor SP1 w Olszynie
173 wyświetleń
12 października 2022r.