Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
Nasza szkoła miała dziś kolor nieba…
EDUKACJA, SPORT I INTEGRACJA, a do tego radość, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja – to główne cele NIEBIESKICH IGRZYSK, których organizatorem była nasza szkoła. Tym samym aktywnie włączyliśmy się w obchody ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU oraz ŚWIATOWEGO MIESIĄCA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU. Nasi goście- przedszkolaki z Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie oraz uczniowie naszej szkoły udowodnili, że każdy może być sportowcem i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Olszyny- Panu Leszkowi Leśko,
Pani Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedgogiczna w Lubaniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie za objęcie IGRZYSK HONOROWYM PATRONATEM.
Dziękujemy także za obecność i nieocenioną pomoc:
Dyrektor PPP w Lubaniu- Pani Małgorzacie Grzesiak
Prezesowi OSP w Olszynie- Panu Mateuszowi Kułaczowi
Druhnie OSP w Olszynie- Pani Wioletcie Chylińskiej
Przewodniczącej Rady Rodziców- Pani Beacie Lisowskiej
Wolontariuszom i Opiekunkom z Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach – Paniom Agnieszce Rajczakowskiej-Strach i Beacie Białockiej oraz Stowarzyszeniu „DAR SERCA” w Olszynie za przygotowanie pysznego poczęstunku oraz Sędziom czuwającym nad uczestnikami IGRZYSK.
NIEBIESKIE IGRZYSKA to akcja ważna i potrzebna, dlatego postanowiliśmy ją nagłośnić. Z plakatami i ulotkami informacyjnymi o pierwszych objawach AUTYZMU dotarliśmy do APTEK, OŚRODKA ZDROWIA I GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLSZYNIE.
Ach, co to był za dzień (…) Kwiecień plecień, bo przeplata, dużo niebieskiego i dużo lata!
230 wyświetleń
06 kwietnia 2023r.