Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Od roku szkolnego  2022 – 2023 rozpoczynamy realizację Ogólnopolskiego  Projektu Edukacji Ekologicznej „Wygrajmy ze smogiem”, który został ogłoszony przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji oraz NASK ESA (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Edukacyjna Sieć Antysmogowa). W ramach programu otrzymaliśmy  urządzenie (zewnętrzny czujnik) mierzące wielkości fizyczne, określające poziom zanieczyszczenia powietrza (pyły: PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza) oraz mikrokomputer z monitorem LED/LCD służący do prezentacji wyników pomiarów i informacji multimedialnych NASK, które zostały zamontowane na ścianie frontowej budynku szkolnego.

Trwałe zmiany są możliwe tylko poprzez edukację młodego pokolenia. Stan powietrza zależy od tego, jakie będzie myślenie nasze i kolejnych pokoleń. Realizując tę tematykę, chcemy poprzez edukację ekologiczną zadbać o zdrowsze, wolne od smogu powietrze w naszym otoczeniu. Przed naszymi uczniami szereg zajęć i działań poświęconych edukacji ekologicznej oraz promowania zdrowego trybu życia.

197 wyświetleń
01 września 2022r.