Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

mLegitymacja – mobilna legitymacja uczniowska

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja  to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć
w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają  z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

 Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły). Wnioski prosimy przekazywać    do sekretariatu szkoły.
  2. Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem  i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  3. Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

WAŻNE:

mLegitymację można zainstalować tylko na jednym telefonie. Kod QR, który otrzymają Państwo z sekretariatu może być użyty tylko raz i ważny jest 30 dni.

mlegitymacjawniosek

 

Pliki do pobrania

272 wyświetleń
06 kwietnia 2022r.