Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

20 listopada- to ważna data dla dzieci. W tym dniu przypada kolejna rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka gościliśmy w szkole panią dyrektor PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBANIU, Małgorzatę Grzesiak, która przypomniała nam katalog naszych praw oraz fakt, że dziecko jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.
Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Grzesiak za ciekawe spotkanie.

304 wyświetleń
22 listopada 2021r.