Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych  oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe  w wysokości 67 200,00 zł, za które zakupiła sprzęt oraz materiały dydaktyczne, które wykorzystywane będą w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak również podczas imprez, uroczystości i akcji szkolnych.

182 wyświetleń
01 września 2022r.