Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

REGULAMIN

  1. Organizator:

Turniej organizuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

  1. Cele imprezy:

2.1. Popularyzacja sportu szachowego.

2.2. Umożliwienie kontaktów szachowych dzieci i młodzieży.

2.3. Wyłonienie nowych talentów.

2.4. Propagowanie sportowej rywalizacji.

  1. Zasady uczestnictwa:

3.1. W Turnieju mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z gminy Olszyna.

3.2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez wpisanie się na listę startową w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w              Olszynie do 07-12-2022r.

3.3. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

3.4. Uczestnik, zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę Podstawową            nr  1 w Olszynie w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z                            późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

  1. Miejsce imprezy:

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie przy ul. Wolności 17b.

  1. Termin:

Turniej odbędzie się 10 grudnia 2022r. o godzinie 10:00

  1. Sędziowanie:

Sędziami głównymi Turnieju są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie Sebastian Stycharz oraz Piotr Kurczewski

  1. Przebieg Turnieju:

7.1. Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

Open

7.2. Uczestnicy grają w systemie w grupach „każdy z każdym” w tempie 10 minut dla zawodnika.

7.3. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10.00.

7.4. Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

  1. Punktacja:

8.1. Uczestnicy otrzymują punkty: za wygraną partię- 1 punkt, za remis- 0,5 punktu, za przegraną partię- 0 punktu.

8.2.0 kolejności zajętych miejsc decyduje:

8.2.1. suma zdobytych punktów

8.2.2. wynik bezpośredniego pojedynku

8.2.3. większa liczba zwycięstw

8.2.4. jedna dodatkowa partia

  1. Nagrody:

9.1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w Turnieju.

9.2. Nagrodami dla zwycięzców są puchary.

  1. Postanowienia końcowe:

10.1. W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego Polskiego Związku Szachowego.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

10.3. W sprawach związanych z turniejem informacji udziela sekretariat w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie pod nr 757212262

252 wyświetleń
17 listopada 2022r.