Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Ostatnie dwa lata były dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla naszej psychiki, bardzo trudną próbą. Strach, lęk, różnego rodzaju obawy, izolacja społeczna spowodowały, że wielu z nas nie przeszło zwycięsko tej próby; niektórzy przypłacili ją swoim zdrowiem. Depresja, fobie, nerwice, utrata motywacji, poczucia sensu- to tylko niektóre skutki minionego okresu. Jak długo będą goiły się rany na psychice ludzkiej?

Wychodząc naprzeciw potrzebom różnych podmiotów szkolnych, szczególnie  potrzebom w zakresie szeroko rozumianego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, odbudowy relacji interpersonalnych i reintegracji społeczności szkolnej, podjęliśmy w tym roku szkolnym szereg różnorodnych działań.

Jednym z takich przedsięwzięć były spotkania i zajęcia z Panią Cecylią Bieganowską – psychoterapeutką, socjoterapeutką dzieci i młodzieży, która pomogła nam kompleksowo zająć się tematem zdrowia psychicznego w szkole  oraz bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Pani Cecylia Bieganowska przeprowadziła warsztaty, zarówno dla uczniów, jak i rodziców oraz szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły. W czasie zajęć z uczniami, w sposób  bardzo praktyczny, pokazała, jak skutecznie uspokajać się w sytuacjach dużego napięcia, jak radzić sobie z kryzysami psychicznymi i skutecznie szukać pomocy. Uczniowie pracowali nad stworzeniem własnych strategii adekwatnej samoregulacji oraz instrukcjami obsługi na czas kryzysu. Poprzez udział w zajęciach uczniowie zbudowali swoją sieć wsparcia społecznego. Rodzice, którzy wzięli udział w spotkaniu z Panią Cecylią Bieganowską, nauczyli się rozumieć wybrane zachowania wieku adolescencji oraz poznali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i niektóre strategie wspierania dzieci w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalnych. Nauczyciele usystematyzowali swoją wiedzę na temat symptomów zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych oraz skutecznych strategii wspierania uczniów w takich trudnościach; rozmawiali także o tym, jak pomóc uczniom, sięgającym po autoagresję i jak rozumieć ich potrzeby. Podczas szkolenia zostały poruszone również zagadnienia zaburzeń odżywiania, aktualnych strategii leczenia oraz pracy z uczniami w zakresie dbałości i troski o zdrowie psychiczne.

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym elementem zdrowia w ogólnym jego rozumieniu. Warto o nie zadbać, szczególnie dziś. Szukajmy wsparcia u bliskich, u osób znaczących, a przede wszystkim – nie bójmy się korzystać z pomocy specjalistów od zdrowia psychicznego- psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, socjoterapeutów, pedagogów i innych, którzy zawsze są gotowi nieść nam pomoc.

229 wyświetleń
31 maja 2022r.