Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Łatwy dostęp do informacji, fotografie rodzinne, pamiątki, rozmowy z członkami rodziny to kroki, które doprowadziły młodych detektywów historii do odkrycia swoich korzeni i opracowania drzew genealogicznych rodzin. Poczucie tożsamości i więzi z rodziną to ważne elementy każdego człowieka.

43 wyświetleń
02 grudnia 2023r.