Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie
W ostatnim czasie również uczniowie klas starszych (V-VIII)  wzięli udział w lekcji otwartej w ramach ogólnopolskiego Programu „ Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie!  Program realizowany jest od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Tematyka zajęć związana była z odnawialnymi źródłami energii, zrównoważoną gospodarką wodną, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Dziękujemy wszystkim gościom.
185 wyświetleń
12 grudnia 2023r.