Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

Nasi Szkolni przyjaciele ekologii zostali zaproszeni przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie do udziału w projekcie badawczym pn. „Bliska przestrzeń”. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia  uczestniczyli w badawczych zajęciach terenowych, spotkaniach otwartych i warsztatach, poznając tajniki planowania przestrzennego.
17 września 2021r. w obecności p. Burmistrza- Leszka Leśko, p. Sekretarz – Haliny Białoń oraz pracowników referatu ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Olszynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Uczniowie dzielili efektami swojej pracy oraz wzięli udział w badaniu ankietowym, które dotyczyło kwestii planowania przestrzennego w naszej gminie.

Dziękujemy władzom samorządowym oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Olszynie za umożliwienie nam udziału w tym ciekawym projekcie.

691 wyświetleń
21 września 2021r.